"Makqreqor ancaq məğlub edə biləcəyi döyüşçülərlə görüşür"