Məşhur voleybolçu Türkiyə kıubuna keçdi, seçimini izah etdi