“Rinqdən kənarda dost olsaq da, döyüşdə mən Azərbaycanı, o Kubanı təmsil edir”