De Byaziylə tet-a-tet: "Məgər neft buruqlarında çalışan fəhlələr futbolçulardan az əziyyət çəkir?"