“Tarixi ilkə imza atmağımız olduqca fərəhlidir” - Ülviyyə Fətəliyeva