"Məğlubiyyəti kişi kimi qəbul et və sızıldamağı bir kənara qoy!"