"Azərbaycana məğlubiyyət də çox ağırdı, amma bu da təcrübədi"