"Bu cür çətin məsələlərin asan həlli olmur" - Tomas Bax