Tayson Fyurinin atası Usiki "yalançı" və "qorxaq" adlandlrdı