“Azərbaycanla oyun bizim üçün ilk qola kimi davam etdi”