Ağır cəzaları bu tur bitənlərdən 2-ci dövrədə 2-ci dəfə cəzalananadək