Abdullah Zubir: "Gəldiyin ölkənin komandasına qol vurmaq hər zaman özəldi"