Abasov rəhbərliklə getdikləri güzəştdən söz açdı: "Yağın-balın içinə getdiyim yer olmayıb"