Müqaviləsini ləğv etmədi, əvəzedici komandaya göndərildi