Azərbaycanda cüdonun banilərindən olan Əhmədov - 78-ə "əlvida" deyir