Ən yaxşı olmaq Baxşıyevi sevindirir, ancaq dəyişdirmir: "Vallah, bu xalları verərdim ki, təki o futbolçular bizimlə olsunlar"