“Qarşıdakı hər dəqiqə bizim üçün qızıl dəyərindədir”